Şifacılığı alıp kabul etmeye gönüllü olmadığım kendimle ilgili yargılarımı yakıp yıkıp iptal eder miyim?
Evetttt

#şifacı #sabote #yaratılan #mutluluk #bariyer #hayat #yaratıcılık #zaman #mekan #boyut #şanslı #şans #cesaret #yaşam #evren#düşünce #yetersiz #geçersiz #bilinç #evet #rakozmikakademi #rukiyeasikoglu #rukiyeaşıkoğlu #ruhsal #dişil
#eril #sabır #şükür #duâ

İlgili Yazılar