REIKI NEDİR?
Evrensel Sevgi ve Şifa Enerjisi olan Reiki kelimesi, Japoncadır ve iki kelimeden oluşur. REİ ve Kİ. REİ spiritüel bilgelik-şuur anlamına gelir. Kİ (Çince Çİ, Sanskritce Prana) yaşam gücü anlamındadır. Kİ her varlıkta var olan ve tüm yaradılışın devamını sağlayan evrensel enerjidir. Reiki tekniği bu evrensel yaşam enerjisini yönlendirip harekete geçirmenin bir ilim ve sanatıdır. Reiki terapisinde evrensel enerji şuurlu olarak hem fiziksel bedene hem de enerji bedenlere kişinin ihtiyacı oranında akarak denge ve şifa sağlar.

NEDEN REIKI
Reiki, bu enerjiye uyumlu olan herkes tarafından kullanılabilir. Reiki’yi kullanabilmek veya faydalanabilmek için herhangi bir kültüre, dine veya inanca gerek yoktur. Kişi inansa da inanmasa da bu enerji aynı elektrik akımının kablodan geçmesi gibi Reiki’yi veren kişiden alıcıya, alıcının ihtiyacı oranında akar.
Reiki yaşamlarımız dönüştürür ve yaşamlarımızın tüm alanlarında sevgiyi ve uyumu uygulamamıza yardım eder. Sınırlandırıcı düşünce modellerini ve negatif enerjileri salı vermemize ve dikkatimizi daha şefkatli olmaya odaklanmamızı sağlar. Ayrıca daha alt egomuzun isteklerini salıverme ve tüm varlıklar için uyum, huzur ve mutluluk tesis etmeye doğru çalışmamızı sağlar.
Bir şifa türü olarak Reiki kozmik ritim ile senkronize olmamıza ve en saf formundaki sevginin, uyumun ve şifanın Reiki titreşimlerini aktarmamıza izin verir.

NASIL REIKI’YE UYUMLAMA YAPILIR?
Reiki’yi diğer enerji ile tedavi yöntemlerinden ayıran en önemli özelliği enerji sembolleri ve uyumlama (inisiyasyon – güç aktarımı) dır.
İster yanında istenirse uzaktan uyumlama, kişinin taç, kalp ve el Chakra’larının bir Reiki öğretmeni tarafından özel bir teknik kullanarak Evrensel Reiki Enerjisi’nin frekansına açılması ve ayarlanmasıdır. Öğretmen uyumlama işlemi sırasında Reiki enerjisinin kaynağı ve öğrenci arasında bağlantı kurar. Öğrencinin çakraları ile enerji bedenine Reiki sembolleri yaşam boyunca kalmak üzere öğretmen tarafından yerleştirilir.
Reiki her seviyede, yeni bir uyumlama ile enerjinin frekansı yükseltilir. Reiki’ye uyumlamadan sonra kişinin bütün yapacağı şey enerjiyi akıtma arzusuyla ellerini kendi üzerinde veya başkasının üzerine koymaktır. Kişi evrensel enerjiyi otomatik olarak akıtmaya başlar.
Birinci Derece Reiki: Reiki’ye girişi, Reiki’nin tarihini, özelliklerini ve çeşitli el pozisyonlarıyla uygulama yöntemlerini kapsar. Reikinin kişiye ve çevresindekilere nasıl uygulandığı öğretilir. Ayrıca birinci derece uyulmaması
( inisiyasyon- güç aktrarımı) verilerek kişinin enerji alanı Reiki enerjisine açılır.
İkinci Derece Reiki: Reikinin kişiye, çevresindekilere ve günlük yaşama uygulanması detaylı olarak öğretilir. Ayrıca enerjiyi çeşitli amaçlarla yönlendiren üç enerji sembolü ve kullanımları öğretilerek kişi ikinci derecenin uyumlaması ile hem bu sembollerin enerjisine, hem de daha yüksek frekanslı Reiki enerjisini almaya açılır.
Üçüncü Derece Reiki: Bu derece Reiki’nin birinci ve ikinci derecelerini yoğun olarak kullanıp, daha ilerlemek isteyenler içindir. Birinci ve ikinci aşama olarak iki kademelidir.
1. Aşama: Kişisel gelişim ve arınma, ileri terapi teknikleri ve üçüncü derecenin sembolleri öğretilir.
2. Aşama: Reiki öğretmenliği derecesidir. Bu seviyede Reiki’nin uyumlama ve başkalarına aktarma- öğretme teknikleri öğretilir. Bu dereceyi öğrenmek Reiki’yi kendilerine yaşam yolu yapmak isteyen ve edindiği bilgilerin sorumluluğunu taşıyabilecek kişiler için olup, kişinin içtenliği ve arzusu çok önemlidir.