Kendimi bilinçli alandan işlev görmeyi seçmeme izin vermediğim
daha önce seçmediğim neyi seçebilirim?
Hadi evren göster bana sihrini mucizeni

#beden #enerji #mucize #enerjetikbeden #sihir #godzilyon #hayat #tartışma #zaman #finansal #sabot #içsel #şans #dışsal #vesvese #kaygı #panik #enerji #gerçek #bilinç #evet #rakozmikakademi #rukiyeasikoglu #rukiyeaşıkoğlu #ruhsal #turuncuyesil
#eril #farkındalık #bedenim #benimbedenim