Kendim olmak neye benzerdi? x5
Kendimden şükran duymaya gönüllü olmak neye benzerdi? x5
Buna izin vermediğim her yeri ve her şeyi iptal eder miyim?
Evet

#kendiolmak #kendim #şükran #huzur #dinginlik #proses #rekabet #evrenin #kabuletmek #korku #heyecan #sabote #yargı
#mahzen #nefesal #güven #sessizlik #virus #godzilyon #kişiselgelişim #muhteşem #kisiselgelisim
#olasılık #rakozmikakademi #rukiyeasikoglu #rukiyeaşıkoğlu #turuncuyesil #korona #corona #pandemi #salgın

İlgili Yazılar