Bana ait olmayan tesir aldığım her şeyi geri iade edip, feshedip tüm yaratımlarını godzilyon kez yakıp yıkıp tümüyle iptal eder miyim?
Evet

#banaaitolmayan #tesir #tesiretme #tesirietkisindekalma #geriiade #feshetme #evet #rakozmikakademi #rukiyeasikoglu #evdekal #evdekalturkiye

İlgili Yazılar