Bana ait olmayan tesir aldığım her şeyi geri iade edip, feshedip tüm yaratımlarını godzilyon kez yakıp yıkıp tümüyle iptal edermiyim?
Evet

#ben #banaait #banaaitolmayan #başmelekmikail #başmelek #mikail #şifacılık #gücü #boyut #büyüler #şans #cesaret #yaşam #huzur #godzilyon #yetersiz #geçersiz #bilinç #evet #rakozmikakademi #rukiyeasikoglu #rukiyeaşıkoğlu #ruhsal

İlgili Yazılar