Anne baba atalarımızdan ve başka insanların acılarını, bakış açılarını, hikayelerini, kopyalama bio taklitçiliğini hangi zaman, mekan, boyut, bilinç ve realitelerde gerçek ve değerli kılıp sürdürmek için hangi yaratımı kullanıyorum? Bununla ilgili kaç tane kaos yaratıp, kaosta tutulu kaldım? Bunların bedenlerimden, organlarımdan, DNA’larımdan ve auramdan elimine edilip, sıvılaştırılıp, kökünün kurutulmasına izin vermediğim her şeyi ve her yeri godzilyon kez yakıp yıkıp yaratımını tümüyle iptal eder miyim?
Evet.

#anne #baba #kodlarımız #dna #godzilyon #köklerimiz #mekan #boyut #realite #ra #rakozmikakademi #rukiyeaşıkoğlu #atalarımız #soyumuz #soy #evdekal