Baba atalarımdan bana geçen inatlar, küskünlükler ve hatalı kodlamalardan doğan ilişki yaratamamakla ilgili kaç tane ant anlaşma akit yaptıysam ve bunları değerli önemli ve gerçek kıldıysam hepsini Godzilyon kez yakıp yıkıp yaratımlarını iptal eder miyim?
Evetttt

#baba #küskünlük #inat #kızgınlık #sihir #godzilyon #kızgın #tartışma #zaman #mekan #boyut #içsel #babama #babamdan #vesvese #kaygı #panik #enerji #gerçek #bilinç #evet #rakozmikakademi #rukiyeasikoglu #rukiyeaşıkoğlu #ruhsal #turuncuyesil #eril #farkındalık

İlgili Yazılar