(Durumu belirleyin )
Bu olayın şimdi şu anda dönüşmesi, arkasındaki sihir ve mucizeyi görebilmem için neler mümkün? ×3kez
Hadi evren göster bana sihrini mucizeni.

#realite, manipüle,güven, teşekkür,realite,zaman,akış ,ilahiprogram ,mutluluk,üzüntü ,travma,süreç,hücre,zaman,mekan ,boyut ,güç,kabul ,cesaret ,yaşam ,evren ,düşünce ,ilahigüç,geçersiz ,bilinç ,evet ,rakozmikakademi,rukiyeasikoglu ,rukiyeaşıkoğlu ,ruhsal ,dişil ,eril ,sabır ,şükür ,duâ, reiki, reiki1,reiki2,reikiuygulamaegitimi

İlgili Yazılar